sobota, 4 lutego 2012

„Oczywiste rozwiązanie”...... czy też „ostateczne rozwiązanie” kwestii nienarodzonych? To nie jest śmieszne, proszę pani. Stop aborcji!

1 komentarz:


 1. Prawo do zdrowia i życia:

  Z Konstytucji RP (Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe)
  Art. 38.

  Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

  Art. 39.

  Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

  Art. 68.

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
  2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
  3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
  4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
  5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

  Z tego wniosek, ze namawianie do pozbawiania kogokolwiek lub pozbawianie kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu zdrowia lub życia nawet za zgodą tej osoby jest naruszeniem prawa zaliczonym do zbrodni.

  OdpowiedzUsuń